Lammutustööd

Merbele tegeleb ehitus- või remondieelsete siselammutustöödega ning vajalike lubade hankimisega. Korteri või maja üldplaneeringu muutmisel tuleb veenduda, et maha ei võetaks kandvaid seinu ning et konstruktsioon jääks tugevaks. Lammutame peamiselt seinu, põrandaid ning lagesid, et teha ruumi uuele ning muuta kodu üldilme avaramaks! 

Sorteerime kogu ülejäänud prahi ning utiliseerimine lammutusülejäägid ning prügi selleks ette nähtud jäätmejaama.
Kapitaalremondi tellimisel kuulub vajalik lammutamine ning ehitusprahi utiliseerimine hinna sisse. 

Vestluse ikoon

Tasuta konsultatsioon

Tasuta lammutuseelsel konsultatsioonil selgitame välja tööde mahu ning hinna. Arvestame välja tööde järjekorra, ajakulu ning järgmised sammud. Konsultatsioon ei kohusta teid Merbele teenuseid tellima.

Loodussõbralik ikoon

Loodussõbralik

Käitume keskkonnaga heaperemehelikult, mistõttu sorteerime kogu prügi enne vastavasse kvalifitseeritud jäätmejaama viimist. Taaskasutame materjalid (nt kivi ja puidu), mida annab päästa.

Soodsa hinna ikoon

Puuduvad varjatud kulud

Enne tööde alustamist allkirjastatakse leping, kus on välja toodud lõplik hind. See sisaldab tööaega, tööriistade kasutamist ning ehitusprügi utiliseerimist ja koristamist.